Ik heb een heldere visie over de rol van automatisering in uw bedrijfsvoering en weet hoe je maximaal resultaat haalt met automatiseringsprojecten. Mijn visie is gebaseerd op 5 beginselen die samen één geheel vormen. Mijn visie komt duidelijk naar voren in mijn persoonlijke werkwijze.

een middel

Regelmatig zie ik dat bedrijven automatiseringsprojecten zien als doel. De oorspronkelijke bedrijfskundige reden wordt meer uit het oog verloren naarmate projecten vorderen. Ik zie projecten nooit als doel, ze zijn 'slechts' een middel om uw bedrijfsdoelen te realiseren.

toegevoegde waarde

Kies ICT-oplossingen niet uitsluitend omdat ze leuk of nieuw zijn. Kies oplossingen vooral omdat ze uw bedrijf winst of andere toegevoegde waarde opleveren. Spannende nieuwe ICT-oplossingen mét echte toegevoegde waarde zijn natuurlijk helemaal fantastisch!

kan het voordeliger

U heeft een ICT-vraagstuk waarvoor u een mogelijke oplossing heeft. Stel u vervolgens de vraag of het vraagstuk ook anders en goedkoper opgelost kan worden. Zoek actief naar alternatieven waarmee de kosten en baten beter uitpakken!

bedrijfsbelang voorop

Hoewel emotionele en bedrijfs-culturele aspecten altijd een rol spelen, dien je ervoor te zorgen dat oplossingen en beslissingen vooral zijn gebaseerd op rationele afwegingen. Hierbij komt het bedrijfsbelang altijd op de eerste plaats!

zou ik het privé doen

Kijk altijd kritisch naar hoeveel een oplossing u in termen van geld gaat kosten. Door een eerlijk antwoord te geven op één simpele vraag zorgt u ervoor dat u een beslissing neemt op de juiste argumenten: "Zou ik privé het geld uitgeven voor deze ICT-oplossing?"