Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en leveringen van Cariama IT vof zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Disclaimer

Cariama IT vof betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, en doet er voortdurend alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is.

Ondanks alle inspanningen bestaat de kans dat de getoonde informatie niet (meer) correct en/of actueel is. Cariama IT vof kan derhalve niet gehouden worden aan mogelijke incorrecte of incourante informatie welke op deze website wordt getoond, noch enige aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.

Cariama IT vof doet er alles aan geen copyrights te schenden. Mocht u desondanks op deze website iets aantreffen waar u de rechthebbende bent, of meent te zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen zodat eventuele fouten van onze kant kunnen worden gecorrigeerd.

Copyrights

De volledige inhoud van deze website, inclusief alle gebruikte grafische afbeeldingen, programmacode en overige elementen is intellectueel eigendom van Cariama IT vof. Als zodanig is deze website inclusief de complete inhoud wettelijk beschermd door auteurs-rechten en copyrights.

De inhoud van deze website mag zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Cariama IT vof op geen enkele wijze gekopieerd, gepubliceerd, gewijzigd, vermenigvuldigd of anderszins gebruikt worden. Publicatie van (delen van) de inhoud op publieke forums, sociale media of elders op het internet valt expliciet onder deze voorwaarde.