Het onderwerp Bring Your Own Device (BYOD) levert in het kader van nieuwe manieren van werken interessante discussies op.

 

BYOD houdt in dat werknemers privé-apparatuur meenemen naar hun werk en deze daar inzetten om bijv. bedrijfsmail te lezen. Naast de uitdagingen waar netwerkbeheerders mee te maken krijgen spelen ook juridische aspecten een niet onbelangrijke rol.

Op HNWB.nl staat een informatief artikel over de penetratiegraad van privé smartphones, tablets, etc. Kern van het verhaal is dat zeer veel werknemers nu al eigen gadgets gebruiken op de werkvloer maar dat er bijna nooit een lange-termijn strategie bestaat.

Op security.nl wordt globaal ingegaan op juridische aspecten van BYOD en de risico's die werkgevers lopen, zoals correcte licenties en lekken van persoonsgegevens. Opmerkelijk in dit artikel is de conclusie is dat je het gebruik niet moet verbieden zonder dat een goede onderbouwing wordt gegeven.

Naast de complicaties van technisch netwerkbeheer (bijv. toegang tot draadloze netwerken, beveiliging en bescherming tegen malware/virussen) moeten bedrijven ook stilstaan bij de extra kosten (w.o. de waarschijnlijk benodigde extra infrastructuur) die ontstaan door het toestaan van privé smartphones, tablets en andere apparaten!

Ik vind het lastig om te zeggen dat je als bedrijf BYOD wel of niet moet toestaan. Ik denk dat ieder bedrijf dat voor zich moet uitmaken, maar dat je dan wel naar het totale plaatje moet kijken en niet alleen naar het stukje extra dienstverlening richting jouw werknemers!